Skip to content
Ons beleid

Prolance is gecommitteerd om aan de verwachtingen en eisen van onze klanten en andere belanghebbenden te voldoen. Dit betekent dat wij voortdurend streven naar een goed gedocumenteerde inventarisatie van specifieke klantwensen en -eisen en een evaluatie van projecten. Onze medewerkers dragen met hun vakbekwaamheid bij aan goede kwaliteit van onze projecten. Wij zullen het managementsysteem en onze bedrijfsomgeving periodiek risicogericht evalueren en doelstellingen opstellen gericht op een continue verbetering van onze kwaliteit en resultaten. Wij geloven dat het niet voldoen aan de eisen van onze klanten en andere belanghebbenden uiteindelijk de continuïteit van onze organisatie zou bedreigen.

Milieu

Prolance gelooft sterk in het leveren van een goede milieuprestatie. Dat doen wij voor onze klanten met onze diensten en producten. Tegelijkertijd willen wij hierin zelf ook een voorbeeldfunctie vervullen. Wij zetten ons in om een actieve rol te spelen om duurzaamheid te stimuleren binnen de keten en milieuvriendelijke producten proactief aan te bieden aan onze klanten..

Veiligheid

Veiligheid is in alles wat wij doen van fundamenteel belang. Wij zijn gecommitteerd om veiligheid binnen onze organisatie op de eerste plaats te zetten en hebben hiervoor een managementsysteem ingericht conform de geldende VCA** eisen. Ons beleid op het gebied van veiligheid is verder uitgewerkt in onze VGM-Beleidsverklaring.

Onze werkmethode
Meet & agree
Meet & agree
Idea
Idea & concept
Design
Design & build
Aftercare
Evaluate & aftercare
Back To Top