Skip to content
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

In 2020 wordt duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds belangrijker. Bij Prolance zijn wij zuinig op onze klanten en op onze omgeving. Desalniettemin is alles wat met fabricage van stoffen te maken heeft, nog niet dusdanig ontwikkelt dat het 100% milieuvriendelijk is. Des te meer proberen wij er alles aan te doen om binnen onze werkzaamheden bewust met het milieu om te gaan. Zo selecteren wij onze leveranciers op basis van kwaliteit en duurzaamheid.

SDG doelstellingen

De zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn, volgens de Verenigde Naties bedoeld om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’. Ook Prolance Marine Flooring draagt hier een steentje aan bij door:

 • …te investeren in duurzame energie.Zo worden op het kantoor van Prolance zonnepanelen geïnstalleerd om vervolgens meer dan de helft van de energie die gebruikt wordt op te wekken (doel 7).
 • …bewust te gaan nadenken over het verantwoordelijk om gaan met consumptie. Zo zijn alle plastic waterbekers vervangen voor 100% recyclebare Dopper waterfles (doel 12).
SDG doelstellingen
Wat wij doen voor het milieu
 • We volgen de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de branche op de voet en helpen u graag bij het maken van milieuvriendelijke keuzes.
 • We beperken het energieverbruik van ons bedrijf door gebruik te maken van ecologische verlichting.
 • Ons wagenpark is bewust gekozen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Ook onderhouden we onze wagens preventief. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan periodiek controleren van de bandenspanning.
 • Ons productassortiment is samengesteld op basis van kwaliteit en duurzaamheid, waarbij gelet wordt op de milieubelasting zowel bij gebruik, onderhoud, productie en afdanking.
 • We gebruiken uitsluitend milieuvriendelijke lijmen.
 • Afval wordt altijd gescheiden ingezameld voor hergebruik zoals hout, folie, papier, batterijen, inktpatronen, tapijt(tegels) en snijrestanten marmoleum.
 • Vrijwel al onze fabrikanten zijn bezig met cradle-to-cradle en/of ondernemen zelf op maatschappelijk verantwoorde wijze. Wij doen geen zaken met fabrikanten waar we niet achter staan.
 • Vrijwel alle werknemers wonen in de nabijheid van ons bedrijf.

Wij hebben ons aangesloten bij de Dopper Wave

Wij geloven dat we met kleine, dagelijkse handelingen kunnen voorkomen dat grote hoeveelheden wegwerp waterbekers in onze oceanen belanden. Daarom hebben wij alle plastic wegwerp waterbekers vervangen voor 100% recyclebare Dopper waterflessen. Wij hebben ons aangesloten bij de Dopper Wave en de verklaring ondertekend om:

 1. Wegwerpwaterflessen uit onze organisatie te verbannen.
 2. Collega’s en bezoekers aan te moedigen kraanwater te drinken waar en wanneer dat kan.
 3. Iedereen eraan te herinneren om altijd zijn/haar herbruikbare Dopper waterfles bij zich te hebben.
 4. Andere organisaties en mensen te inspireren om zich ook aan te sluiten bij de Dopper Wave.
100% recyclebare Dopper waterflessen
Onze werkmethode
Meet & agree
Meet & agree
Idea
Idea & concept
Design
Design & build
Aftercare
Evaluate & aftercare
Back To Top