skip to Main Content

IMO vloerafwerking

Om de veiligheid op zee te kunnen waarborgen, moeten schepen aan allerlei belangrijke eisen en voorwaarden voldoen. Deze hebben niet alleen betrekking op regelgeving omtrent de bouw van schepen en het navigeren op zee, maar ook op de gebruikte producten.

Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

Naar aanleiding van verschillende scheepsrampen in de eerste helft van de twintigste eeuw is vanuit de Verenigde Naties de IMO opgezet. IMO staat voor Internationale Maritieme Organisatie. Het agentschap telt 170 aangesloten landen en functioneert als toezichthouder bij het bevorderen van de veiligheid voor de scheepvaart. Zo is er onder andere IMO vloerafwerking, waarvoor specifieke veiligheidseisen worden gehanteerd.

Waarom IMO vloerafwerking?

De IMO richt zich in het bijzonder op brand- en milieuveiligheid. Binnen de transportsector moet aan deze zaken optimale aandacht worden besteed, zodat de risico’s voor mens en milieu zoveel mogelijk worden beperkt. De richtlijnen die de IMO opstelt, worden door de meeste landen dan ook serieus genomen en toegepast. Hierin is onder meer bepaald dat in de scheepsbouw alleen materialen gebruikt mogen worden die voldoen aan de veiligheidseisen voor brandbaarheid en rookontwikkeling.

IMO vloerafwerking omvat alle vloeren die bepaalde brandtesten en andere veiligheidstesten succesvol hebben doorstaan. Voorbeelden van typen vloerafwerking zijn IMO tapijttegels, IMO gietvloeren en IMO PVC (vinyl) vloeren.

IMO vloerdekking duurzaam en flexibel

Vloerafwerking voor schepen dient niet alleen het ontstaan van giftige dampen tegen te gaan en bestand te zijn tegen brand. Deze vloeren moeten ook een goede resistentie hebben tegen de inwerking van chemicaliën. Vloerafwerking die volgens IMO-normen is gemaakt voldoet hier in alle opzichten aan en bezit bovendien de juiste flexibiliteit. Een goede elasticiteit is van belang, omdat een schip op zee constant in beweging is en niet zelden aan meerdere schommelingen tegelijkertijd blootstaat.

IMO en Prolance Marine Flooring

Prolance Marine Flooring werkt uitsluitend met producten die aan de IMO-certificering voldoen. Deze vloeren kunt u volledig op maat laten maken en zijn verkrijgbaar in verschillende maten, designs en types.

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod aan IMO vloerafwerkingen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Back To Top